Loading...

Opslagstavle for: Nye, ændrede og nedlagte navngivne veje

Kommuner kan give information om den navngivne vejs geografiske beliggenhed til denne elektroniske opslagstavle. Formålet er, at virksomheder og institutioner, mv. (som f.eks. 112, transportfirmaer, producenter af vejvisere mv.) kan nøjes med at kigge et sted efter disse informationer.

Denne løsning er en midlertidig løsning, så der kan være mangler i funktionaliteten. Hvis du har behov for at se hvor der er sket ændringer i en kronologisk rækkefølge, kan det anbefales at kopiere data fra denne side ind i et regneark.

Kommune